Şehir planlamanın mimarlık, mühendislik, sosyal, iktisadi ve idari bilimlerin kesişiminde olması bu dalı kolay tanımlanabilir olmaktan çıkarmakta, sınırları ile birlikte ilgili konular da genişlemekte ve nihayetinde global ve ulusal ölçekte yaşanan gelişmeleri bütüncül olarak takip edebilme talebi ortaya çıkmaktadır. 

KENTvesaire, günümüz planlama eğilimlerini küresel ve ulusal ölçekte yakından takip eden ve bunu çeşitli sosyal medya kanalları aracılığıyla takipçileri ile paylaşan bir gruptur.

KENTvesaire, kent bilimi ve pratiğine odaklanan, ulusal ve uluslararası, projeler, makaleler, kitaplar, yasama faaliyetleri, STK faaliyetleri, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi disipline farklı bakış açısı getirebilecek paylaşımlarla sosyal medya ve internet üzerinden bilgi etkileşimini etkin bir şekilde sağlamayı hedeflemektedir.

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers